Hệ thống chứng chỉ quốc tế của Cisco

cisco_logo_emblem_logotype

– Cisco Systems là tập đoàn cung cấp giải pháp công nghệ mạng và sản xuất thiết bị mạng lớn nhất trên thế giới. Theo thống kê thì ngày nay có tới hơn 80% hệ thống mạng doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ trên thế giới đang ứng dụng sản phẩm và công nghệ mạng của Cisco.
– Bên cạnh đó Cisco cũng chú trọng tới khâu đào tạo kiến thức và kỹ năng cho chuyên viên công nghệ mạng. Các học viện mạng của Cisco đã được mở ra tại hơn 100 nước trên thế giới và nhiều trường Đại học lớn đã đưa chương trình đào tạo của Cisco thành môn học bắt buộc đối với sinh viên.(Ở Việt Nam thì chưa có nhé keke).
– Hệ thống đào tạo của cisco được phân cấp như sau:

Entry Associate Professional Expert Architect
CCENT CCDA CCDP CCDE CCAr
CCT CCNA Cloud CCNP Cloud CCIE Collaboration
CCNA Collaboration CCNP Collaboration CCIE Data Center
CCNA Cyber Ops CCNP Data Center CCIE Routing and Switching
CCNA Data Center CCNP Routing and Switching CCIE Security
CCNA Industrial CCNP Security CCIE Service Provider
CCNA Routing and Switching CCNP Service Provider CCIE Wireless
CCNA Security CCNP Wireless
CCNA Service Provider
CCNA Wireless

Các chứng chỉ ở mức:
+Entry:dành cho những người chưa có kiến thức căn bản về mạng máy tính gồm những nội dung như model OSI,TCP/IP…
+Asociate:dành cho những người đã có kiến thức mạng căn bản nội dung xoay quanh việc cấu hình cơ bản các thiết bị của Cisco và tiếp xúc với các công nghệ mạng WAN.
+Professional:dành cho những người quản trị hệ thống vừa và lớn đi sâu vào hệ thống mạng.Chứng chỉ CCNP có rất nhiều loại.Phải vượt qua 4 kỳ thi tương đương 4 Loại chứng chỉ trong chương chình CCNP mới được cấp chứng chỉ CCNP.
+Expert:mức chuyên gia để đạt chứng chỉ này không chỉ rành về công nghệ mà còn có thể tạo ra công nghệ.
+Architect:dành cho ai muốn trở thành kiến trúc sư cho hệ thống mạng.
– Thông thường ở Việt Nam thường bắt đầu học từ CCNA Routing and switching và nâng dần lên các chứng chỉ CCNP và CCIE bỏ qua mức Entry.Có rất nhiều trung tâm ở Việt Nam đang đang đào tạo các chứng chỉ này như Vnpro,Newstar,Athena,…
– Để xem chi tiết thông tin về tất cả các chứng chỉ của Cisco bạn có thể truy cập hệ thống chứng chỉ của Cisco.

Add Comment

Required fields are marked *. Your email address will not be published.