cropped-12241229_553314591504435_8850655782415592906_n.jpg
Họ và Tên:Ngô Trần Minh Tân
Số điện thoại:0967055458
Email:
+Gmail:minhtanit96@gmail.com
+Yahoo:minhtanit96@yahoo.com.vn
Facebook:https://www.facebook.com/MinhTan96.IT
Tài khoản ngân hàng:6910205016427 (Aribank chi nhánh Tân Phú Động Tiền Giang)