Website chia sẽ kiến thức tổng hợp về mạng máy tính

Xin lỗi mọi người do 1 thời gian khá dài bỏ bê web.Mình sẽ trở lại đầu tư cho web nhiều hơn cùng một số bài viêt có ích hơn mọi người ghé thăm ủng hộ nhé.

Hướng dẫn nâng cấp Domain Controller trên Windows Server 2008

Một số lưu ý:(chống chỉ định với pro nha): 1 - Các bạn phải đặt IP tĩnh cho máy Windows Server 2008 và preferred DNS phải trỏ về chính mình các bạn có thể nhập giống IP mình đặt hoặc nhập 127.0.0.1 cũng được. 2 - Tên domain phải mới hoàn toàn và không được có ký tự đặc [...]

Read more

Cài đặt và cấu hình DHCP server trên Centos 7

Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy client Window để test. Ta cấu hình trên máy Centos 7: [root@minhtanit /]# yum install dhcp [...]
« Trang trước