Website chia sẽ kiến thức tổng hợp về mạng máy tính

Windows

Hướng dẫn nâng cấp Domain Controller trên Windows Server 2008

Một số lưu ý:(chống chỉ định với pro nha): 1 - Các bạn phải đặt IP tĩnh cho máy Windows Server 2008 và preferred DNS phải [...]

Một số lệnh cơ bản khi sử dụng FTP bằng command line trên Windows

Ở bài viết này mình sẽ đề cập đến một số lệnh ftp bằng command line trên Windows Lưu ý:những lệnh này tùy server ftp có [...]