Website chia sẽ kiến thức tổng hợp về mạng máy tính

Các khái niệm cơ bản

Tìm hiểu về các thông số và các record khi cấu hình DNS server trên linux

$TTL 1D @ IN SOA primary-name-server hostmaster-email ( 201621100 ;serial-number 21600 ;time-to-refresh 3600 [...]

Tìm hiểu về các loại DNS

- Thông thường khi nhắc đến DNS ta nghĩ nó có chức năng là phân giải tên miền thành địa chỉ IP. - DNS thường được phân [...]

Tìm hiểu về các khái niệm cơ bản DNS server

- Khái niệm cơ bản về DNS Như chúng ta đã biết thì để có thể đi được trong hệ thống mạng thì mỗi máy tính đều [...]