Website chia sẽ kiến thức tổng hợp về mạng máy tính

Month: Tháng Mười 2016

Cài đặt và cấu hình Web server trên Centos 7

Lưu ý:các bạn phải mở port 80 hoặc tắt tường lửa và disbale Selinux đi. Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy Windows [...]

Cài đặt và cấu hình mail server trên Centos 7

Chuẩn bị một máy ảo Centos 7 và một máy Windows XP Cấu hình postfix để gửi mail từ server [root@minhtanit /]# yum install -y [...]

Một số bài viết chuẩn bị ra mắt.

Cấu hình Mail-Server trên centos 7. Triển khai hệ thống VPN trên Windows. Tìm hiểu về giao thức định tuyến [...]

Hệ thống chứng chỉ quốc tế của Microsoft

Microsoft tập đoàn hàng đầu thế giới về hệ điều hành và phần mềm. Có thể nói các sản phẩm của Microsoft có mặt [...]

Hệ thống chứng chỉ quốc tế của Cisco

- Cisco Systems là tập đoàn cung cấp giải pháp công nghệ mạng và sản xuất thiết bị mạng lớn nhất trên thế giới. Theo [...]

Tìm hiểu về các thông số và các record khi cấu hình DNS server trên linux

$TTL 1D @ IN SOA primary-name-server hostmaster-email ( 201621100 ;serial-number 21600 ;time-to-refresh 3600 [...]